Tvistelösning

Kommersiella tvister

Vi biträder företag, myndigheter och organisationer som befinner sig i en situation som redan är en tvist, eller kan komma att utvecklas till en. Vår kompetens täcker alla typer av kommersiella tvister, såväl i domstol som i skiljeförfaranden. Vi hjälper också till med rådgivning i ett inledande skede, med bland annat strategiska överväganden och riskanalyser.

Skiljemannauppdrag

Vi åtar oss skiljemannauppdrag.

Specialutredningar

Vi genomför utredningar avseende ansvarsfrågor för offentliga och privata uppdragsgivare. Det kan röra sig om situationer där organisationen utsatts för ekonomisk brottslighet eller andra oegentligheter.