Insolvensrätt

Konkurser och företagsrekonstruktion

Vi tillhandahåller expertkunskap inom insolvensrätten och har mycket lång erfarenhet av att arbeta med både nationella och internationella konkurser, företagsrekonstruktioner och likvidationer.

Genom åren har våra advokater arbetat med flera av de största och mest uppmärksammade konkurserna i Sverige. Det betyder att vi har en djup kompetens inom området och kan hjälpa dig med frågor om likvidationsplikt och andra aktiebolagsrättsliga frågor som kan uppkomma i samband med en obeståndssituation.

Rådgivning till borgenärer och kreditgivare

Vi biträder också borgenärer i insolvensförfaranden och obeståndsrelaterade tvister samt frågor om revisors- och styrelseansvar. Vår verksamhet innefattar även rådgivning till företag med ekonomiska problem och genomförande av underhandsuppgörelser med fordringsägare.