Om oss

Oberoende mindre byrå med stor erfarenhet

Ljungholm Boström är en oberoende, mindre advokatbyrå. På byrån finns seniora advokater med lång erfarenhet av att hantera stora och komplexa uppdrag. Det innebär att du som klient får tillgång till senior expertis både på ett personligt, engagerande och kompetent plan. Vi arbetar även löpande med rådgivning till mindre och medelstora företag.

I vår organisation finns erfarenhet från Advokatsamfundets disciplinnämnd, Tillsynsnämnden för Revisorer och Pressens Opinionsnämnd (numera Mediernas Etiknämnd).

Allmän affärsjuridik med specialisering

Advokatbyråns kompetens och verksamhetsinriktning sorterar under allmän affärsjuridik. Under det paraplybegreppet är vi specialiserade på insolvensrätt och rekonstruktion, bolagsrätt, kommersiella avtal och annan rådgivning som följer med uppdrag inom de områdena. Vi har förvaltat flera av de största och mest uppmärksammade konkurserna i Sverige.

Internationellt kontaktnät

Genom åren har vi varit involverade i ett flertal uppdrag med internationell anknytning. Det innebär att vi har ett brett internationellt kontaktnät som kommer våra klienter tillgodo när så krävs.