Bolagsrätt

Allmän rådgivning, bolagsstämmor och likvidationer

Bolagsrätten utgör grunden för flertalet andra specialistkompetenser, samtidigt som det är ett specialområde i sig. Inom bolagsrätten arbetar vi med rådgivning beträffande bl.a. bolagsstämmor och styrelsearbete, kapitalanvändning, bolagsstyrning och ansvarsfrågor.

Vi företräder regelbundet utländska uppdragsgivare vid bolagsstämmor i börsnoterade bolag men åtar oss även uppdrag som ordförande respektive sekreterare vid bolagsstämmor. Vi hjälper våra uppdragsgivare vid exempelvis bildande av bolag och upprättande av aktieägaravtal, men åtar oss också mer rutinmässiga registreringsärenden.