ekobrottmål

Försvararuppdrag

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare eller privat försvarare för personer som misstänks för ekonomisk brottslighet. Vi har särskild erfarenhet av brott i samband med obeståndssituationer samt mål rörande marknadsmissbruk och insiderhandel.

Vi företräder även företag i mål rörande företagsbot.