Leif Ljungholm

Advokat, Partner

+46 (0)705 91 54 16

+46 (0)40 17 00 40

leif.ljungholm@ljungholmbostrom.se vCard

Leif Ljungholm har varit konkursförvaltare i några av Sveriges största konkurser inom områdena finans, entreprenad, flygbolag, nyhetsmedia och medicinsk forskning. Han har vidare varit försvarare i ett antal större s.k. eko-brottmål som berört såväl kommuner som börsbolag. 2010-2011 fick han i uppdrag att som ordförande leda utredningen av HQ AB (publ) och HQ Bank.

Leif har haft många förtroendeuppdrag inom Advokatsamfundet, exempelvis ledamot av huvudstyrelsen 1988-1994 och ordförande 1996-1999. Han har också varit styrelseledamot i Raoul Wallenberg-institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt (RWI), 2000-2012. Han har varit medlem i IBA Council 1997-2000 samt ledamot av Pressens Opinionsnämnd (numera Mediernas Etiknämnd) 2011-2017. Han har varit ledamot av Disciplinnämnden 2010-2022 (vice ordförande sedan 2017). Han är styrelseledamot i Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning sedan 2003 och utsågs 2016 av regeringen till ledamot av Ekobrottsmyndighetens insynsråd. Regeringen utsåg honom 2022 till ledamot av styrelsen för Institutet för Mänskliga Rättigheter.

Leif Ljungholm har tilldelats Advokatsamfundets pris 2022 för framstående insatser inom advokatyrket. Leif Ljungholm har 28 januari 2023 tilldelats H.M. Konungens Medalj 8:e storleken i Serafimerordens band för betydande insatser inom svenskt rättsväsende.

Verksam inom

Bolagsrätt, insolvensrätt, tvistemål

Utbildning

Jur. kand. Lunds universitet 1972

Karriär

Delägare, Ljungholm Boström, 2018-
Delägare, Glimstedt, 2008-2017
Delägare, Wistrand, 2000-2008
Delägare, Lindahl, 1990-1999
Delägare, Lundius, Laurin och Ljungholm, 1974-1990
Tingstjänstgöring, Malmö tingsrätt, 1972-1974

Medlemskap och förtroendeuppdrag

Sveriges Advokatsamfund, 1977
International Bar Association
Skiljedomsföreningen i södra Sverige
Föreningen Oresundsadvokater

Ranking

Insolvensrätt
Guide to the World’s Leading Lawyers sedan 1993

Eko-brottmål

Expert Guides, Legal Media Group: White Collar Crime sedan 2014

Språk

Svenska, engelska, danska

Publikationer

Att vara konkursförvaltare, Sveriges advokatsamfund 125 år, Libris förlag 2012