Nyheter

22/02/2023

Leif Ljungholm har 28 januari 2023 tilldelats H.M. Konungens Medalj 8:e storleken

Leif Ljungholm har 28 januari 2023 tilldelats H.M. Konungens Medalj 8:e storleken i Serafimerordens band för betydande insatser inom svenskt rättsväsende.

Läs nyheten

21/10/2020

Ny adress

Ny adress från 2020-10-23 Södra Esplanaden 2, 223 54 Lund. Tel +46 (0)46 15 70 01

Läs nyheten